070 357 0800

Percentages opslag vakantiedagen 2016

De uitbetaling van de vakantiedagen bij 0-uren contracten en extra gewerkte uren wordt aangestuurd door het veld ‘Methode vakantiedagen’.

Bij ‘Methode vakantiedagen’ kan worden gekozen voor:

  • Direct uitbetalen: in geval van uren oproepkracht en extra gewerkte uren wordt het (extra) opgebouwde verlof direct uitbetaald. Dit percentage staat aangegeven in het veld Percentage vakantiedagen,
  • Blokkeren: geen berekening van de verlofdagen, of
  • Tijd: het aangegeven percentage vakantiedagen wordt (bij uitbetalen) in uren berekend over de (extra) gewerkte uren, en als verlof op de verlofkaart gezet.Het percentage vakantiedagen kan automatisch worden berekend door het aanvinken van het veld Automatisch vullen.Wettelijk minimum (vakantiehulpen e.a.)
 Leeftijd31-12-2016 Perc. vakantiedagen
Alle leeftijden 8,30 %

In de hierna genoemde percentages is de PLB (of extra bovenwettelijke uren) verdisconteerd.

Cao Ziekenhuizen

Leeftijd31-12-2016 Percentage vakantiedagen
Alle leeftijden 11,99 %

Overgangsregeling art. 12.2.4 lid 3

57 jaar        15,07 %
58 jaar 16,50 %
59 jaar 17,96 %
60 jaar 19,09 %
61 jaar 20,23 %
62 jaar en ouder 21,40 %

Overgangsregeling art. 12.2.4 lid 4

62 jaar en ouder 22,83 %

Cao GGZ

Leeftijd31-12-2016 Perc. vakantiedagen
Alle leeftijden 11,99 %

 Overgangsregeling H12C art. 5

57 jaar 15,07 %
58 jaar 16,50 %
59 jaar 17,96 %
60 jaar 19,09 %
61 jaar 20,23 %
62 jaar en ouder 21,40 %

Cao VVT (en KNR) 


Leeftijd per 31-12-2016
Perc. vakantiedagen
Jonger dan 18 jaar 13,54 %
18 – 29 jaar 15,21 %
30 jaar en ouder 15,78 %

Overgangsregeling art. 6.2 vanaf 55e verjaardag

55 jaar 16,72 %
56 jaar 17,45 %
57 jaar 17,82 %
58 jaar 18,56 %
59 jaar 19,31 %

Overgangsregeling art. 6.3.a. per 31-12-2011 55 jaar of ouder en in dienst VVT

60 jaar en ouder 20,31 %

Overgangsregeling art. 6.3.b. per 31-12-2008 55 jaar of ouder en in dienst V&V

63 jaar en ouder 21,71 %

Cao Welzijn (excl. feestdagen)

Leeftijd31-12-2016 Perc. vakantiedagen
< 30 jaar    9,95 %
30 – 39 jaar 10,42 %
40 – 44 jaar 10,89 %
45 – 49 jaar 11,36 %
50 – 65 jaar 12,32 %

Cao Huisartsenzorg

Leeftijd31-12-2016 Perc. vakantiedagen
< 49 jaar 10,64 %
50 – 54 jaar 11,58 %
55 – 59 jaar 12,53 %
60 – AOW leeftijd 13,50 %

Cao Gehandicaptenzorg

Leeftijd31-12-2016 Perc. vakantiedagen
Alle leeftijden 11,99 %

Overgangsregeling art. 8A:7

Leeftijd31-12-2016 Perc. vakantiedagen
57 jaar 15,07 %
58 jaar 16,50 %
59 jaar 17,96 %
60 jaar 19,09 %
61 jaar 20,23 %
62 jaar en ouder 22,91 %

Sorry, the comment form is closed at this time.