070 357 0800

Praktische aanbevelingen bij klantbezoek Het Hoge Veer

Praktische aanbevelingen bij klantbezoek Het Hoge Veer

Zorgorganisatie Het Hoge Veer in Raamsdonksveer is actief in de Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg (VVT) branche. Zij werken met de pakketten SDB*HRM, SDB*Salaris en SDB*Selfservice Medewerker voor hun personeels- en salarisadministratie. Omdat wij altijd benieuwd zijn naar de ervaringen van onze klanten, bracht onze systeemontwikkelaar André van Leeuwen Het Hoge Veer een bezoek. Hij sprak daar met salarisadministrateur Hami Olislagers, roosteraar Lia van Gils en SDB Services collega Ernst Noorland.

Woon-werkkilometers bij ziekte
De administratie ontvangt alle mutaties op papier en verwerkt deze in SDB*HRM of SDB* Salaris. Voor de registratie van onder meer woon-werkkilometers en verlof- en ziektedagen maken zij gebruik van SDB*Selfservice Basis. Wij merkten op dat de woon-werkkilometers bij een medewerker die een hele kalendermaand honderd procent ziek is, op nul worden gezet. Als de medewerker de volgende kalendermaand één of meerdere diensten werkt, wordt dit veld weer ingevuld.

Historisch overzicht
Het Hoge Veer vindt een historisch overzicht belangrijk bij de controle van de administratie. Een praktische oplossing hiervoor is de kolommen mee te laten lopen met de maanden van het dienstverband; bijvoorbeeld bij een medewerker die in juni in dienst is gekomen het historisch overzicht vanaf kolom 6 invullen.

Teveel verlofuren
De opname van verlofuren en het in kaart brengen hiervan vormen voor Het Hoge Veer een uitdaging. Aan het begin van het jaar nemen medewerkers over het algemeen weinig verlof op. Dit resulteert aan het einde van het jaar in teveel verlofuren die nog opgenomen dienen te worden. Een oorzaak hiervan is dat medewerkers die een dienst niet kunnen werken, ook niet worden ingeroosterd. De administratie kan dit oplossen door medewerkers verlofuren te laten opnemen voor diensten waarvoor zij zijn ingeroosterd.

Feedback
Beide partijen hebben het klantbezoek als zeer positief ervaren. Voor ons is het belangrijk om te weten wat onze klant bezighoudt. De feedback die wij ontvingen is daarom heel nuttig en waardevol. Tegelijkertijd hebben wij Het Hoge Veer handvaten kunnen bieden voor efficiënter gebruik van onze pakketten.

Sorry, the comment form is closed at this time.