070 357 0800

Premiekorting Arbeidsgehandicapten

Voor werknemers met een bepaalde arbeidshandicap bestaat recht op de premiekorting arbeidsgehandicapten. In de premiekortingen is per 2016 is veel veranderd. De premiekorting is voor de gehele doelgroep banenafspraak gelijkgetrokken.

De doelgroep banenafspraak bestaat uit:

  • Personen met een Wajong-uitkering
  • Personen met een WSW-indicatie
  • Personen met een WIW- en ID-baan
  • Personen uit de gemeentelijke doelgroep.Voor werknemers met een Wajong-uitkering en personen met een WSW-indicatie kwamen werkgevers in 2015 al voor de premiekorting arbeidsgehandicapten in aanmerking. Maar met ingang van 2016 kan de premiekorting arbeidsgehandicapten ook worden toegepast voor de werknemers uit de gemeentelijke doelgroep en werknemers met een WIW- en ID-baan. Voor alle personen in de hele doelgroep banenafspraak bedraagt in 2016 de premiekorting arbeidsgehandicapten maximaal € 2.000 per jaar. Het bedrag van de premiekorting van € 3.500, welke tot eind 2015 van toepassing was, is komen te vervallen. Er is geen overgangsregeling, waardoor het mogelijk is dat voor werknemers waarvoor in 2015 nog een korting van € 7.000 of € 3.500 van toepassing was, in 2016 een korting van maximaal € 2.000 geldt.Voor werknemers die niet binnen de doelgroep banenafspraak behoren, blijft ook in 2016 de premiekorting van € 7.000 per jaar gelden. Dit is met name van toepassing op werknemers met een WIA-uitkering.De toepassing van de Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer wordt in SDB*Salaris aangestuurd met invoercode 676: Premiekorting arbeidsgehandicapte werknemer. De opties voor 2016 zijn:1 –   korting € 2.000 voor nieuw in dienst genomen werknemers binnen de doelgroep banenafspraak (maximale duur is 3 jaar)4 –   korting €7.000 voor herplaatste arbeidsgehandicapte werknemers met WIA-uitkering (maximale duur is 1 jaar)
  • 3 –   korting €7.000 voor nieuw in dienst genomen arbeidsgehandicapte werknemers met een WIA-uitkering (maximale duur is 3 jaar)
  • 0 –   geen karting

Er is in SDB*Salaris geen conversie of wijziging van de registratie uit 2015 nodig. Voor de werknemers op wie in 2015 de optie 1 van toepassing was, blijft ook in 2016 de optie 1 gelden. Echter nu dus met een premiekorting van maximaal € 2.000

Sorry, the comment form is closed at this time.