070 357 0800

Premies werknemersverzekeringen

In november heeft U van de Belastingdienst een beschikking ontvangen met de voor 2016 geldende gedifferentieerde premie Whk. Voordat de eerste salarisverwerking over 2016 wordt gestart, moeten de percentages die op de beschikking staan in de klantgegevens zijn ingevoerd. Zie de menuoptie ‘SDB-Beheer | Organisatie | Klantgegevens | tabblad ‘Lh en premies’.

De loonfactoren die verband houden met de premiepercentages werknemersverzekeringen zijn:

077: Afdracht Whk ZW-flex

078: Afdracht Whk premiedeel WGA-flex

079: Afdracht Whk premiedeel WGA-vast

081: Afdracht WW-sectorfonds

084: Inhouding Whk deel WGA-vast

314: Premieloon gedifferentieerde premie Whk

 

Voor de WGA-vast en de ZW-flex kunt u eigenrisicodrager zijn in 2016. Ook dit geeft u aan in bovengenoemde menuoptie. In dat geval wordt de premie op afzonderlijke loonfactoren geboekt, te weten:

124: Premie WGA-vast eigenrisicodrager

210: Premie ZW-flex eigenrisicodrager.

 

U kunt nog geen eigenrisicodrager worden voor de arbeidsongeschiktheid van flexwerkers. In de oorspronkelijke plannen zou dit in 2016 wel mogelijk worden, maar de invoering is uitgesteld naar 2017.

Sorry, the comment form is closed at this time.