070 357 0800

Regeling Wlz-indiceerbaren

Ruim 12.000 mensen maken gebruik van het Wlz-overgangsrecht, waarmee zij een indicatie hebben voor de Wet langdurige zorg (Wlz) tot eind 2016. Deze wet neemt taken over van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in het kader van langdurige en intensieve zorg. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) bepaalt of mensen in aanmerking komen voor een Wlz-indicatie. De zorg voor mensen die niet aan de criteria voldoen, valt per 1 januari 2017 onder de verantwoordelijkheid van de gemeente en/of de zorgverzekeraar.

Wlz-indiceerbaren
In de Regeling Wlz-indiceerbaren staan zes groepen mensen die voor het overgangsrecht in aanmerking komen op basis van hun huidige AWBZ-indicatie. Dit betreft de volgende indicaties:
– Mensen die meer dan 18 dagdelen per week zorg nodig hebben in de vorm van
begeleiding of behandeling in groepsverband, kortdurend of tijdelijk verblijf;
– Mensen tussen de 5 en 19 jaar met een verstandelijke handicap en daarnaast een
grondslag ‘somatische aandoening’ of ‘lichamelijke handicap’, die ook zijn aangewezen
op intensieve kindzorg;
– Mensen met een verstandelijke handicap die minimaal 8 dagdelen zorg nodig hebben
in de vorm van begeleiding of behandeling in groepsverband of specifieke
behandelingen in een kinderdienstencentrum;
– Mensen met kortdurend verblijf;
– Mensen met de grondslag ‘lichamelijke handicap’ met minimaal 25 uur individuele
zorg per week;
– Mensen vanaf 18 jaar met individueel verpleegkundig toezicht in verband met
thuisbeademing.
Wlz-indiceerbare mensen ontvangen vóór 1 juli 2016 een nieuw indicatiebesluit voor hun zorg van 1 januari 2017. Dankzij de overgangsregeling kan de zorg in natura of het Persoongebonden Budget (PGB) voor hen tot eind 2018 hetzelfde blijven.

Zorgprofiel
Niet iedereen met een Wlz-indicatie heeft dezelfde soort en hoeveelheid zorg nodig. Daarom wordt dit per 1 januari 2017 vastgelegd in een zorgprofiel. Het CIZ bepaalt wie welk zorgprofiel krijgt. Dit bevat alle benodigde zorg, zoals dagbesteding, dagbehandeling, individuele behandeling, begeleiding, verpleging, persoonlijke verzorging, langdurig of tijdelijk verblijf. Het uitgangspunt is dat mensen zorg op maat ontvangen, die wordt vastgelegd in een zorgplan. Per zorgprofiel is een maximaal budget beschikbaar, het zogeheten ‘standaardtarief’. Het totaal aan zorg mag niet meer kosten dan het standaardtarief. Dit is voor alle leveringsvormen, het PGB, het Volledig Pakket Thuis (VPT), het Modulair Pakket Thuis(MPT), gelijk.

Ingangsdatum zorgprofiel
In principe gaat het zorgprofiel per 1 januari 2017 in. Indien Wlz-indiceerbare mensen willen terugkomen op de gekozen ingangsdatum, kan de indicatie in 2017 nog tijdelijk teruggezet worden naar losse onderdelen. Bij een keuze voor 1 januari 2017 als ingangsdatum kan men aanspraak maken op de overgangsregeling. Voor mensen die voor 1 januari 2016 als ingangsdatum hebben gekozen, geldt dit echter niet. Deze ingangsdatum is alleen voordelig bij intramurale zorg in 2016. Mensen die in 2016 extramurale zorg ontvingen komen niet in aanmerking voor extra zorg of extra budget in 2017.

LINKS:
https://www.ciz.nl/voor-professionals/Documents/Hoe%20wilt%20u%20uw%20zorg%20geregeld%20hebben%20in%20de%20Wlz.pdf

https://www.wlz-overgangsrecht.nl/wlz-overgangsrecht

https://www.zorginstituutnederland.nl/pakket/wlz-kompas/overgangsrecht

Sorry, the comment form is closed at this time.