070 357 0800
Risicomanagement voor meer grip en inzicht in uw resultaten.

Op 1 januari 2017 is de Governancecode Zorg van kracht gegaan. Een gedragscode die door de hele zorgbranche wordt onderschreven. Door en voor zorginstellingen. Eén van de hierin genoemde zeven principes is goed bestuur. Risicomanagement is de centrale boodschap van goed bestuur en een belangrijk middel om de continuïteit van organisaties te waarborgen en SDB Ayton kan u hiermee helpen.

De Governancecode heeft een dwingend karakter. Toezichthouder en bestuurder zijn risicodragend en hoofdelijk aansprakelijk voor de gevolgen van schade. Risicomanagement biedt uitkomst om aan Governancecode te kunnen voldoen en is een hulpmiddel om op een gestructureerde en expliciete manier risico’s in kaart te brengen, te evalueren en – door er pro-actief mee om te gaan – ze beter te beheersen.

Heeft u alle risico’s al in kaart? SDB Ayton helpt u graag met het opzetten van uw risicomanagement en kan u ook helpen met de analyse en evaluaties. Zo heeft u meer grip en inzicht in uw resultaten. Meer weten? Download onze whitepaper of maak direct een afspraak.

Download hier de whitepaper over het invoeren van risicomanagement binnen uw organisatie en informatie over hoe SDB Ayton hierbij kan helpen. Zo bent u op hoogte van wat risicomanagement kan betekenen binnen de Governancecode Zorg.

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief