070 357 0800

RK Zorgcentrum Roomburgh

Op de tot nu toe ongeveer mooiste dag van dit voorjaar hebben 4 vrijwilligers van SDB Ayton geholpen tijdens het bezoek van Zorgcentrum Roomburgh aan De Keukenhof.

Over Roomburgh

Roomburgh biedt diensten aan op het gebied van wonen, zorg en welzijn, zowel intra- als extramuraal, aan cliënten van alle gezindten en inkomenscategorieën. Wanneer zelfzorg niet meer voldoende blijkt te zijn, kan Roomburgh zorg op maat leveren.

Zorg op maat betekent dat het belangrijk is om in de zorg de bewoner/cliënt te benaderen als geheel. Dit betekent dat Roomburgh de bewoner/cliënt ziet als iemand die naast lichamelijke ook psychische, sociale en religieuze kanten heeft. Roomburgh probeert een evenwicht in deze vier factoren te bieden.

Roomburgh bezoekt jaarlijks met haar bewoners De Keukenhof in Lisse. In verschillende groepen op verschillende dagen beleven de bewoners van Roomburgh een prachtige dag. Op 4 april jl. hebben 4 enthousiaste medewerkers van SDB Ayton hierbij geholpen.

De 12 bewoners, allemaal in een rolstoel, werden door begeleiders en vrijwilligers door De Keukenhof geleid. Er werd gezellig gekletst een broodje gegeten en uiteraard ook volop gefotografeerd. Het weer werkte fantastisch mee, door de zon kwamen de kleuren van de hyacinten en tulpen prachtig uit en de bloesem aan de bomen maakte de plaatjes compleet.

Onze vrijwilligers hebben, net als de bewoners, een prachtige dag gehad. Zij hadden niet het gevoel ‘aan het werk te zijn’. Het was erg gezellig met de bewoners en de andere begeleiders en zij hebben het als een voorrecht ervaren dit samen met hen te mogen doen.

Sorry, the comment form is closed at this time.