070 357 0800

RvT moet op termijn uit de loonadministratie

Als gevolg van de beëindiging van de VAR verklaring was aanvankelijk de veronderstelling dat op de beloning van leden van de RvT (commissarissen) vanaf 1 mei 2016 altijd loonheffing ingehouden zou moeten worden. Maar Staatssecretaris Wiebes heeft tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Deregulering Arbeidsrelaties in de Eerste Kamer toegezegd dat de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen komt te vervallen. Daartoe zal hij een wetsvoorstel maken dat voorziet in het afschaffen van de fictieve dienstbetrekking per 1 januari 2017. Vanaf die datum mogen leden van de Raad van Toezicht niet meer in de loonadministratie zitten, behalve als de zogenoemde ‘opting- in’ constructie wordt toegepast.
Vooruitlopend op deze wetswijziging per 1 januari 2017 heeft de Staatssecretaris goedgekeurd dat met ingang van 1 mei 2016 de keuze bestaat om de fictieve dienstbetrekking voor commissarissen achterwege te laten (BLKB2016/265M Staatscourant 23 maart 2016). Het gevolg is dat leden van de RvT vanaf 1 mei a.s. niet meer in de loonadministratie hoeven te zitten. Zij mogen na die datum factureren als ondernemer, dan wel als resultaatgenieter. Om voor de periode mei t/m december 2016 de fictieve dienstbetrekking achterwege te kunnen laten, is het wel nodig dat zowel het lid van de RvT als de ‘werkgever’ instemmen met dit besluit.

Sorry, the comment form is closed at this time.