070 357 0800

Schrijven is mooi, spreken is beter

Als de SDB Ayton DIZ DAY iets heeft duidelijk gemaakt, dan zijn het de gemengde gevoelens in zorgland over hoe je zou kunnen innoveren. Want uiteindelijk gaat het natuurlijk om mensenwerk, en niet om de hele dag met moeilijke apparaten in de weer te zijn, zodat je steeds minder tijd over houdt om handen aan het bed te hebben.

Maar… als we dit nou eens omdraaien?

Technologie en software zouden zo bedacht en ontwikkeld moeten zijn, dat alle routinematige handelingen je uit handen worden genomen, zodat je juist tijd over houdt voor belangrijkere zaken, zorg verlenen dus!

Eén van de sprekers noemde het volgende voorbeeld, waarbij de halve zaal instemmend knikte: dat van die verpleegkundige die een cliënt moet wegen, en dan het gewicht op haar hand schrijft. Dus geen gedoe met een device etc.

Dit lijkt logisch en efficiënt, maar toch zou het niet meer zo hoeven te gaan. Zeker in de toekomst niet.

Spraakherkenning bestaat al jaren, maar de laatste tijd is er grote vooruitgang geboekt, waarbij de software steeds beter de context interpreteert. Stel je voor dat de genoemde verpleegkundige een device bij zich zou hebben die ze direct in zou kunnen spreken met, in dit geval, het gewicht van de cliënt. Want vooral het inspreken van één getal of één woord zou geen enkel probleem mogen opleveren. En die device? Dat moet natuurlijk geen laptop of tablet zijn, maar iets dat je gemakkelijk meeneemt, bijvoorbeeld een… smartwatch.

Nou zou je zeggen: daar win je dan toch maar een paar seconden mee? Nee, want de grootste winst wordt natuurlijk dat je de tekst direct opslaat in het dossier van de betreffende mevrouw of meneer!

Last but not least: er is nog steeds een groot tekort aan verplegend personeel. Bekend is dat er veel instroom is van personeel dat de Nederlandse taal nog niet (helemaal) machtig is. Met een simpele instelling in de software voor de spraakherkenning is dit dus ook op te lossen!

Sorry, the comment form is closed at this time.