070 357 0800

SDB Ayton gecertificeerd voor UPA berichtgeving aan PFZW

Salarisverwerker SDB Ayton is officieel gecertificeerd voor het aanleveren van het nieuwe pensioenaangiftebericht aan uitvoeringsorganisatie PGGM van pensioenfonds PFZW.

Mevrouw Crista Verkuil-Venema en de heer Jan-Willem van Wijk, als vertegenwoordigers van PGGM, overhandigden het certificaat op donderdag 16 februari 2017 aan SDB Ayton collega’s Fokko Postma en Jeroen Schrage.

Lof was er voor de wijze waarop SDB deze belangrijke wijziging heeft doorgevoerd en voor de manier waarop werkgevers worden geïnformeerd over de status en inhoud van het bericht. Hiermee is een omvangrijk project afgesloten, waaraan vanaf februari 2016 werd gewerkt. Het uitwisselen van gegevens over de pensioenopbouw van medewerkers in de zorg bereikt een hogere kwaliteit door de introductie van het nieuwe bericht.

Zie ook: www.pfzw.nl/upa

Sorry, the comment form is closed at this time.