070 357 0800

SDB medewerkers doen vrijwilligerswerk via SDB Cares

Begin 2016 heeft SDB Groep SDB*Cares gelanceerd; een programma waarin onze medewerkers vrijwilligerswerk doen voor onze klanten en andere zorginstellingen. Als partner en specialist in de zorg vinden wij het belangrijk om dichtbij onze klanten te staan en te weten wat er speelt. Hierdoor kunnen wij hen optimaal ondersteunen bij hun personeels- en vrijwilligersadministratie met onze gebruikersvriendelijke oplossingen. SDB*Cares geeft ons de gelegenheid onze maatschappelijke betrokkenheid in de praktijk te tonen en wij krijgen een nog beter beeld van onze klanten. Bovendien profiteren onze klanten van het vrijwilligerswerk dat onze medewerkers verzetten. Met recht is SDB*Cares een win-winsituatie.

Hoe werkt SDB*Cares?
Zorginstellingen, al dan niet klant bij ons, die ondersteuning willen bij een activiteit kunnen zich aanmelden via onze website of contact opnemen met Miranda Verschuren via .
Op basis van de omvang van de activiteit stellen wij een aantal vrijwilligers beschikbaar. Dit aantal varieert van twee tot en met zes. Onze medewerkers kunnen zich vervolgens aanmelden om als vrijwilliger mee te werken aan de activiteit. Zij werken dan een dag(deel) zonder dat zij hiervoor verlofuren hoeven op te nemen. Ook betalen wij de kosten voor de activiteit.

Positieve reacties
SDB*Cares is in volle gang en wij ontvangen veel positieve reacties. Onze klanten zijn blij met het vrijwilligerswerk dat wordt verricht en onze medewerkers vinden het fijn om hun steentje bij te dragen. Zij hebben al diverse werkzaamheden uitgevoerd bij verschillende zorginstellingen. Voor Stichting Zorggroep Oldael in Den Haag knapten zij onder andere twee tuinbanken op en begeleidden zij de cliënten naar gymles. Woonzorgcentrum Rikkingahof in Oosterwolde organiseerde een puzzeltocht waarbij onze medewerkers hielpen. Voor Kloosterverzorgingshuis Zusters Dominicanessen van Voorschoten deden zij een cliënttevredenheidsonderzoek. En onlangs hielpen onze medewerkers bij het Wild Wild West zomerfeest van DCV de Werf in Nootdorp. Kortom: SDB*Cares biedt bij de meest uiteenlopende activiteiten met plezier een helpende hand.

Sorry, the comment form is closed at this time.