070 357 0800

SDB ontwikkelmethodiek voor in de toekomst

Tot op heden werd door de SDB-Groep op een veel geëigende methode nieuwe software modules ontwikkeld. Hierbij stelde SDB Groep dat men voldoende kennis van de zorgmarkt had dat men zelf wel kon bepalen welke modules men wensten. Tevens werd door SDB Groep bepaald op welke wijze de module werd vormgegeven en hoe de werking van de module was. Vervolgens was men zeer verrast dat het eindproduct niet of onvoldoende aansloot bij de wensen vanuit de zorgsector.

Om in het vervolg alleen nog de juiste software te produceren, waar de markt dus wel op zit te wachten, is besloten het ontwikkelproces op een andere manier, volgens het “outside in” principe vorm te geven. Deze methode houdt in dat nu eerst nieuwe wensen en functionaliteiten aan de klanten wordt voorgelegd. Er worden over specifieke onderwerpen klanten uitgenodigd voor ronde tafelgesprekken. Tijdens deze gesprekken wordt uitgelegd wat SDB Groep voor ogen heeft,. Vervolgens wordt met de tafelgenote besproken of en zo ja op welke wijze dit het best kan worden vormgegeven. Hierdoor hebben onze klanten dus direct invloed op nieuw te ontwikkelen functionaliteiten. Het, op basis van de methode ontwikkelde software zal dus veel beter aansluiten bij de wensen vanuit de markt. De klanten worden beter bediend en zullen dus uiteindelijk meer tevreden zijn over de gewenste SDB producten. Uiteindelijk kan gesteld worden dat hierdoor een win-win situatie voor klant en SDB Groep ontstaat.

Sorry, the comment form is closed at this time.