070 357 0800

SDB*Begroting

Met SDB*Begroting geeft je een zeer accurate benadering van de verwachte personeelskosten en inkomsten. Dit op basis van actuele cijfers uit de salarisadministratie.

Door in de loop van het jaar de begroting en de realisatie tegen elkaar af te zetten, beschik je over een begrotingsinstrument dat je alle stuurinformatie biedt die nodig is om te komen tot een zeer flexibele bedrijfsvoering.

De actuele cijfers uit de salarisadministratie vormen de basis van je begroting. Deze kun je op flexibele wijze aanvullen met een groot aantal zelf te bepalen variabelen. Zo kun je mutaties voor elk loontijdvak vastleggen, rekening houden met verwachte wijzigingen in de formatie en salarisrondes doorvoeren. Daarbij wordt automatisch rekening gehouden met onder meer anciënniteit en andere cao-gerelateerde aanpassingen. Ook kun je individuele mutaties opnemen.

Zo kun je vacatures opnemen en werknemers fictief met ontslag sturen, waarbij het vakantiegeld en de eindejaarsuitkering worden afgerekend. Het resultaat is een zeer nauwkeurig inzicht in de personeelskosten per loontijdvak.

Daarnaast kun je in de begrotingsmodule de directe zorggebondenkosten en -opbrengsten vastleggen. Het systeem hanteert de NZA-tarieven waarbij je een zelf te bepalen kortingspercentage of afslag kunt opvoeren. Zo kun je dus volledig met je eigen gegevens rekenen.

Verder kun je per zorgproduct bepalen welk gedeelte van de vergoeding je niet wilt toekennen aan de directe salariskosten. Dit levert je direct inzicht in verhouding inkomsten-kosten. Deze kosten en opbrengsten kun je vervolgens vergelijken met de begrote salariskosten, op een door je zelf te bepalen aggregatieniveau.

Dit maakt het bijvoorbeeld mogelijk om de inkomsten en (salaris)kosten per afdeling op een inzichtelijke en juiste manier te presenteren. Een onmisbare basis om bijvoorbeeld het gesprek met een budgethouder aan te gaan.

SDB*Begroting kent standaardrapportages en overzichten die je zelf kunt samenstellen. Rapportages kun je op een aantal detailniveaus presenteren en uitsplitsen, bijvoorbeeld op kostensoort-, -plaats, werknemer- of periodeniveau of combinaties hiervan.

Ook kun je inzoomen op details, bijvoorbeeld op de totale ORT-kosten per afdeling en per individuele medewerker.

null

Gerelateerde oplossingen

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief