070 357 0800

SDB*Cares bij ‘t Derkshoes in Westerbork

Op woensdag 24 januari jl. mochten drie vrijwilligers van SDB Ayton helpen tijdens de “verwendag” voor de bewoners van ‘t Derskhoes.

De lange reis naar het Noorden van het land werd beloond met een heel prettige ontvangst en een erg gezellige middag met de bewoners van ‘t Derkshoes.
Met een flinke opkomst werd gestart aan de 5-landen quiz, deze werd georganiseerd en gepresenteerd door een stagiair. Samen met de andere vrijwilligers hebben wij de bewoners geholpen met het beantwoorden van alle vragen die betrekking hadden op 5 landen. Van elke land werd na afloop van de ronde een lekkernij uitgedeeld en uiteraard werd genoten van een borreltje!
De bewoners genoten zichtbaar! De winners werden beloond met een heerlijke doos Belgische bonbons en iedereen kreeg een mooie roos na afloop.

Ook wij hebben genoten van deze middag en zijn met een roos op zak voldaan terug gereden…

‘t Derkshoes
Stichting Derkshoes Zorg en Dienstverlening (voormalig Stichting Huisvesting Ouderen Westerbork)is een moderne organisatie en biedt gecombineerde woon-, en welzijnsvoorzieningen en zorg aan senioren (55+) en thuiszorg aan alle leeftijden, met uitzondering van zuigelingen. De organisatie biedt een zodanige hulp en ondersteuning zodat de cliënten in staat worden gesteld zo lang mogelijk een optimale regie over het eigen leven te behouden, bij voorkeur in een zelfstandige leefomgeving.
De gemeente Midden-Drenthe is het werkgebied van de organisatie.

Sorry, the comment form is closed at this time.