070 357 0800

SDB*HRM

SDB*HRM is een personeelsinformatiesysteem, met de nadruk op organisaties in de sector zorg en welzijn.

SDB*HRM biedt inzicht en registratie van mogelijkheden, opleidingen en competenties van huidig en toekomstig personeel.

De peildatum maakt het mogelijk historische situaties en toekomstige situaties snel te achterhalen.

Meerdere dienstverbanden worden ondersteund en mutaties, ook met terugwerkende kracht, kunnen eenvoudig worden verwerkt.

SDB*HRM ondersteunt de complete cyclus van vacaturestelling tot ontslag, inclusief loopbaanplanning en –begeleiding met een digitaal dossier.

Opleidingen, competenties, certificering en onderzoeken zijn onderdeel van dit digitaal dossier.

SDB*HRM biedt tevens geautomatiseerde (éénmalige of periodieke) verspreiding van rapportages.

De personeelsgids of –kalender biedt een ontsluiting naar alle personeelsleden en geautomatiseerde koppelingen naar Arbo-diensten zijn beschikbaar.

null

Gerelateerde oplossingen

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief