070 357 0800

SDB*Rapportage

Met SDB*Rapportage stel je je eigen managementrapportages samen uit de broncijfers van de salarisverwerking.

Op eenvoudige wijze haal je uit de gegevens van je salarisverwerking een schat aan informatie over bijvoorbeeld de opbouw van personeelskosten, over medewerkerbestand en over de gewerkte en niet-gewerkte uren. Kortom, waardevolle inzichten voor het opstellen van het personeels- en verzuimbeleid.

Je bepaalt zelf welke gegevens je wilt zien en vanuit welke invalshoek je ze wilt presenteren.

Alle loonfactoren die in SDB*Salaris aanwezig zijn, kun je met SDB*Rapportage opvragen. Je kkunt ook verschillende loonfactoren bij elkaar optellen of van elkaar aftrekken in een zogenaamd ‘rapportveld’. Een rapportveld ′Overwerkuren′ kan bijvoorbeeld samengesteld worden door alle loonfactoren bij elkaar op te tellen die betrekking hebben op gewerkte overwerkuren.

Exporteren van de overzichten naar Excel is standaard. De gegevens van het overzicht worden in de kolommen van Excel getoond en vervolgens kun je de gegevens bewerken of grafisch inzichtelijk maken door ze bijvoorbeeld om te zetten in een grafiek of draaitabel.

null

Gerelateerde oplossingen

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief