070 357 0800

SDB*Selfservice Personeel

De uitdaging van Selfservice is om zorgmedewerkers hun tijd maximaal te laten besteden aan het verlenen van zorg en zo min mogelijk te belasten met administratieve taken.

SDB*Selfservice Personeel is daarom eenvoudig en intuïtief in gebruik voor optimaal gebruiksgemak. Zo bewaakt het systeem de voortgang van de mutaties en signaleert op juistheid en volledigheid.

Via het portaal kunnen leidinggevenden het personeelsdossier van hun medewerkers inzien en contractgegevens aanpassen. Indien gewenst, kan deze wijziging ter accordering worden voorgelegd aan een hogere leidinggevende of HR functionaris.

Uiteraard is er een signaalfunctie op nog te accorderen mutaties.

Ook kun je het proces eenvoudig op maat instellen. Denk hierbij aan het aantal stappen door de organisatie, streefdata en het overnemen van taken bij afwezigheid.

De formulieren die gebruikt worden, zijn flexibel. Je bepaalt zelf wie de mutatie initieert – dat kan ook de medewerker zijn – en welke gegevens nodig zijn voor welke functionaris in het proces.

Optimale flexibiliteit. Want we gaan voor het terugdringen van je administratieve lasten en papierstromen. En streven naar de beste zorg voor je cliënten.

null

Gerelateerde oplossingen

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief