070 357 0800

Slechte verpleeghuizen moeten verbeteren of sluiten

Staatssecretaris Van Rijn maakte in februari 2015 bekend dat er meer en scherper toezicht zou komen op verpleeghuizen die onder de maat presteren. In april 2015 startte het vernieuwingsprogramma ‘Waardigheid en Trots’ met het doel de verpleeghuiszorg in Nederland op een hoger niveau te brengen. Als onderdeel daarvan stonden 150 zorgaanbieders van 1 januari tot en met 15 maart 2016 onder extra toezicht van de Inspectie voor de Volksgezondheid (IGZ). Bij 38 van deze zorgaanbieders bleek vervolgtoezicht nodig, omdat zij moeite hebben kwaliteitsverbeteringen door te voeren en te behouden. Bij 11 zorgaanbieders heeft de IGZ serieuze zorgen over de verbetercapaciteit en is intensivering van het toezicht noodzakelijk.

Directe interventie
Op 4 juli jl. schreef Van Rijn in een brief aan de Tweede Kamer: ‘Onze ouderen verdienen de best mogelijke zorg. Daarom heb ik dit jaar de bezuiniging van 500 miljoen structureel geschrapt en vorig jaar structureel 200 miljoen vrij gemaakt voor de verpleeghuiszorg. Daarom ook heb ik de inspectie gevraagd mij te rapporteren over waar het niet goed gaat. Daardoor weten we nu dat elf instellingen door de ondergrens dreigen te zakken. Dat is onacceptabel. Achterblijvers moeten verbeteren of sluiten.’ Van Rijn treft een aantal maatregelen, waarvan directe interventie het meest rigoureus is. Er wordt zo spoedig mogelijk een interventieteam opgericht, bestaande uit zorgkantoren, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Samenleving (VWS) in samenwerking met de IGZ. Dit team bereidt maatregelen voor die worden ingezet als de basisveiligheid niet op orde komt. Hierbij valt te denken aan vervanging van teamleiding, veranderen van teamsamenstelling, aanpassing in het bestuur en sluiting. Vanzelfsprekend blijven de betreffende zorgaanbieders onder permanent toezicht.

Vernieuwingen
Vanuit ‘Waardigheid en Trots’ stuurt Van Rijn aan op nog twee vernieuwingen. Het eerste is het vastleggen van een nieuwe normering passend bij nieuwe verpleegzorg. Dit verlangt een omslag van bestuurders, professionele zorgverleners, inkopers en toezichthouders. Het vraagt om een andere manier van besturen en organiseren, omgaan met onzekerheid, zorgen voor een veilige cultuur waarin geleerd kan worden en het steunen en ruimte geven aan medewerkers. Het tweede bestaat uit het op orde brengen van de basisveiligheid. Vanaf 2017 zal de kwaliteit van de zorg per verpleeghuis openbaar wordt gemaakt. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om medicatieveiligheid, overleg met de oudere en familie, het sturen op kwaliteit en de deskundigheid van het personeel. De informatie zal gepubliceerd worden op kiesbeter.nl en zorgkaartnederland.nl.

Link:
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/nieuws/2016/07/04/van-rijn-slecht-verpleeghuis-moet-verbeteren-of-sluiten

Sorry, the comment form is closed at this time.