070 357 0800

Sociale verzekeringspremies 2016

In onderstaand overzicht zijn de relevante percentages en bedragen vermeld zoals deze zijn vastgesteld door de overhead.

Wet Premiewerknemer Premiewerkgever
AOW 17,90%
ANW 0,60%
WLZ 9,65%
WAO/WIA/ Aof 6,38%
Sectorfonds 1,72%
WW-Awf 2,44%
Werkhervattingskas gedifferentieerd
ZVW 6,75%

 

Per 2016 bedraagt de verlaagde inkomensafhankelijke premie Zorgverzekeringswet 5,50%.

De premie Aof is inclusief de opslag kinderopvang van 0,50%.

De premie-inkomensgrens voor de berekening van de werknemersverzekeringen bedraagt: € 202,93 per dag, € 4.396,91 per maand en € 52.763,00 op jaarbasis.

Sorry, the comment form is closed at this time.