070 357 0800

Stichting Zorggroep Oldael Den Haag

Stichting Zorggroep Oldael Den Haag

Op donderdag 2 en vrijdag 3 juni jl. hebben 4 collega’s van SDB Groep op de 2 locaties van Zorggroep Oldael (Woonzorgcentrum Oldeslo en Woonzorgcentrum Aelbrecht van Beijeren) in Den Haag een aantal vrijwilligersactiviteiten gedaan. Tevens heeft een handige en enthousiaste collega de twee tuinbanken van Oldeslo een flinke opknapbeurt gegeven.

Onze medewerkers hebben de cliënten o.a. begeleid bij de gymles, samen gewandeld en gezellig samen van de lunch genoten waar een leuk potje Mens-erger-je-niet is gespeeld! Die kleine dingen, een wandelingetje en een praatje, even iemand anders aan tafel, werden ervaren als een feest en ondanks de respectabele leeftijden had de wandeling best nog even mogen duren! Een van de mooiste complimenten die we terugkregen was “vanmorgen wisten we nog van niets, maar nu kijk ik al terug op een heerlijke dag “.

Ook de SDB-collega’s hebben een bijzondere en geslaagde dag gehad waarbij het respect voor het werken met ouderen is toegenomen.

Zie ook: https://www.oldael.nl/sdb-groep-vrijwilligers-zetten-zich-in-voor-oldael/

 

Sorry, the comment form is closed at this time.