070 357 0800

Transitievergoeding na ziekte mogelijk geschrapt

Als het dienstverband van een werknemer na twee jaar ziek gedwongen  wordt beëindigd, is de werkgever een transitievergoeding verschuldigd. Veel werkgevers beschouwen deze transitievergoeding als een onredelijke financiële verplichting, nadat zij ook al twee jaar het loon hebben doorbetaald.
Daarom besluiten werkgevers steeds vaker na twee jaar ziekte het dienstverband sluimerend voort te zetten, zonder dat er sprake is van een loonbetaling.

In een gesprek met Nu.nl heeft minister Lodewijk Asscher aangekondigd de transitievergoeding na twee jaar ziekte ter discussie te willen stellen. Als een werkgever zich aantoonbaar goed heeft ingespannen voor de re-integratie van de zieke werknemer, zou de werkgever naar zijn mening geen transitievergoeding meer hoeven te betalen.

Hij zal dit meenemen in de evaluatie van de Wet Werk en Zekerheid die op dit moment plaats heeft.

Sorry, the comment form is closed at this time.