070 357 0800

Uniform Pensioen Aangiftebericht

Automatische gegevensuitwisseling

In navolging van het aangiftebericht loonheffingen, door de Belastingdienst geintroduceerd in 2006, hebben de gezamenlijke pensioenuitvoerders nu ook een gestandaardiseerde automatische gegevensuitwisseling afgesproken. Anders dan bij de loonaangifte is er voor de pensioenmarkt sprake van vele partijen die gegevens over vele verschillende regelingen moeten kunnen ontvangen. Daardoor heeft het UPA -hoewel gebaseerd op de aangifte loonheffingen- een groot aantal inhoudelijke vrijheden. PFZW heeft zich voorgenomen om per 1 januari 2017 definitief over te stappen op UPA. Om dat mogelijk te maken zijn alle salarispakketten die aan PFZW aanleveren uitgenodigd voor een gezamenlijke overstap. SDB Groep is daarin één van de partijen. Het testen (schaduwdraaien) start volgens planning op 1 juli a.s.. Inhoudelijk zijn er wel verschillen tussen de huidige GMA en UPA. Het belangrijkste onderscheid is dat GMA maandelijks de wijzigingen ten opzichte van de vorige verloning aanlevert, terwijl UPA steeds de ‘volledige stand’ doorgeeft. Als eindgebruiker zult u niet al te veel verschil ervaren, maar voor dienstverleners als SDB Groep wordt het door UPA makkelijker om gegevens aan verschillende pensioenfondsen aan te leveren. Op dit moment zijn dat er nog niet zo heel veel (alleen APG, Syntrus Achmea en TKP doen al mee) maar de verwachting is dat meerdere pensioenfondsen zullen volgen als UPA goed blijkt te werken. Alle technische informatie over UPA wordt gegeven door de pensioenfederatie.  Klik hier

Sorry, the comment form is closed at this time.