070 357 0800

UPA update

Sinds 1 januari 2017 mogen salarispakketten de pensioengegevens aan PFZW alleen nog aanleveren in het UPA-formaat. UPA staat voor Uniform Pensioen Aangiftebericht. SDB Ayton ondersteunt als softwareleverancier deze nieuwe standaard. Om de administratie goed op orde te krijgen, verzendt PFZW sinds maart van dit jaar terugkoppeling aan werkgevers over fouten in de UPA’s. SDB Ayton overlegt op periodieke basis met PFZW om ook de laatste fouten eruit te halen. Dit neemt echter helaas wat ruimere tijd in beslag. Openstaande fouten worden per werkgever opgelost. Indien dat voor u het geval is, ontvangt u daarover bericht van ons.

Wat kunt u zelf doen?
Een enkele keer wordt er nog een fout teruggekoppeld die betrekking heeft op het jaar 2016 of daarvoor. Deze fouten kunt u zelf verhelpen door in te loggen in ‘MijnOrganisatie’ van PFZW. Alle gegevens tot en met het jaar 2016 zijn daar te wijzigen. Vanaf 2017 kunnen de gegevens alleen via een UPA bericht worden gewijzigd. Dit moet dus via de software van SDB Ayton lopen. Wij werken eraan om dit mogelijk te maken.

Let op de bijzondere gevallen
Het grootste deel van de fouten heeft betrekking op ‘bijzondere’ situaties. Voorbeelden daarvan zijn stagiairs en werknemers die eerder stagiair zijn geweest, werknemers ouder dan de AOW leeftijd en werknemers die arbeidsongeschikt worden. Op de website van PFZW kunt u een brochure downloaden waarin staat hoe u deze gevallen moet aanleveren. Bij SDB Ayton komt binnenkort een aanvullende handleiding beschikbaar waarin staat hoe u deze situaties kunt invoeren in SDB*Salaris en SDB*Selfservice. Let hiervoor op de actualiteiten op de startpagina van SDB*Salaris.

Controle van de premienota
Maandelijks stuurt PFZW u een premienota. Als u deze wilt controleren, kunt u daarvoor gebruik maken van enkele overzichten die SDB*Salaris voor u klaar zet.

In het menu van SDB*Salaris via ‘Salaris | Resultaten | Pensioenaangifte’ ziet u een overzicht van de ingezonden berichten. Hier vindt u de datum en tijd van inzenden en een aanduiding of het bericht correct door PFZW is ontvangen. Ga naar ‘Salaris | Resultaten | Output’ om gegevens op te halen voor de inhoudelijke controle.

In de map UPA kunt u alle ingezonden berichten downloaden. Dit zijn de technische xml berichten. In de map Salarisverwerking staat een bestand DLNxxxxx waarin xxxxx uw klantnummer bij SDB Ayton is. Dit bericht kunt u downloaden en openen met bijvoorbeeld Microsoft Excel. Het bevat een verantwoording van de premieberekening voor iedere verzekerde werknemer. De indeling van het bestand is zodanig dat deze aansluit bij de premieberekening door PFZW zelf. Het overzicht ‘Pensioenaangifte_xxxxx’ bevat een resumé van de totalen per tijdvak zoals opgenomen in het UPA bericht.

Sorry, the comment form is closed at this time.