070 357 0800

Veranderingen in de regeling WGA

Per 1 januari 2017 verandert de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA). Op dit moment kunnen werkgevers alleen eigenrisicodrager zijn voor het WGA-vast component (instroom vanuit een vast dienstverband). Vanaf 2017 worden de componenten WGA-vast en WGA-flex (instroom vanuit de Ziektewet) samengevoegd tot één component. Werkgevers staan nu voor de keuze of zij al dan niet eigenrisicodrager willen worden of blijven. Bovendien kunnen zij per 1 januari de volledige WGA zowel privaat verzekeren als publiek verzekeren via het UWV. Enige haast om te beslissen is geboden; op 1 oktober 2016 verstrijkt de termijn voor het indienen van het verzoek om eigenrisicodragerschap.

WGA eigenrisicodrager
Werkgevers die op dit moment eigenrisicodrager zijn voor de WGA-vast component, moeten beslissen of zij in 2017 het eigenrisicodragerschap willen voortzetten. Dit bestaat vanaf 1 januari zowel uit de WGA-vast component als de WGA-flex component. Indien werkgevers het eigenrisicodragerschap willen voortzetten, dienen zij de huidige garantieverklaring voor de Belastingdienst uit te breiden met het WGA-flex risico. Zij hebben hiervoor een paar maanden uitstel gekregen. Voor bestaande eigenrisicodragers is de termijn voor indiening verlengd tot 31 december 2016. Werkgevers die nog geen eigenrisicodrager zijn maar dit wel willen worden, moeten hun verzoek nog steeds vóór 1 oktober 2016 indienen.

Privaat of publiek verzekeren
Door de wijzigingen per 1 januari 2017 kunnen werkgevers zich zowel voor werknemers die vanuit een vast dienstverband als vanuit de Ziektewet de WGA instromen privaat verzekeren. Daarmee staan zij voor de keuze tussen privaat of publiek verzekeren. Privaat verzekeren kan voor veel werkgevers voordeliger zijn, omdat zij publieke WGA-lasten vanaf 2017 bij het UWV mogen achterlaten. Publiek verzekeren daarentegen wordt duurder, doordat lasten die ontstaan zijn tijdens het eigenrisicodragerschap voortaan in de publieke premie worden meegenomen. Het is dan ook verstandig om de financiële gevolgen van privaat en publiek verzekeren goed tegen elkaar af te wegen. Werkgevers die niet op tijd kiezen, zijn vaak voor minimaal drie jaar verplicht publiek verzekerd tegen een verhoogde premie.

Checklist UWV
Het UWV biedt werkgevers ondersteuning bij het maken van hun keuzes met de checklist eigen risico dragen.

http://accountantweek.nl/artikel/keuze-tussen-publiek-of-privaat-verzekeren-makkelijker-dankzij-wet-verbetering-hybride-markt-wga

Sorry, the comment form is closed at this time.