070 357 0800

Verpleeghuizen kunnen op 200 miljoen extra rekenen

Er was al 100 miljoen extra toegezegd maar daar doet het demissionaire kabinet nog eens 200 miljoen bij.

Tijdens het opstellen van de voorjaarsnota is dit eenmalige bedrag voorgesteld en gaat nog ter instemming naar de formerende politieke partijen.

Hiermee loopt het kabinet alvast vooruit op de breed gedragen roep om extra geld tijdens de verkiezingscampagne.

Het geld is met name bedoeld om extra handen aan het bed te krijgen, vooral in de zomer als er extra mensen worden aangetrokken, veelal in de vorm van uitzendkrachten.

Links:

http://nos.nl/artikel/2168911-200-miljoen-euro-extra-voor-verpleeghuizen.html

 

Sorry, the comment form is closed at this time.