070 357 0800

Verzet tegen bezuiniging verpleeghuiszorg zwelt aan

Bodemgrens
Jan de Vries van ActiZ hoopt op toezeggingen van staatssecretaris Van Rijn. ‘Tot nu toe zijn al 37.000 banen in verzorgings- en verpleeghuizen verloren gegaan. Extra banenverlies dankzij deze geplande bezuiniging maakt dat we door de bodem heen schieten. Wij vrezen dat hierdoor de basiszorg niet meer verantwoord geleverd kan worden, er te weinig professionals aanwezig zijn op een verpleeghuislocatie en de beoogde verbeteringen in verpleeghuizen al helemaal niet gerealiseerd kunnen worden. Bovendien is het wat ons betreft een tegenstrijdige beweging: als we willen investeren in kwaliteit, dan passen daar niet nog meer bezuinigen bij. Sterker nog: dat werkt contraproductief.’

Tegen de korting
De afgelopen weken lieten meer partijen weten van de korting af te willen. Zo tekenden al meer dan 8800 mensen een petitie van cliëntenorganisatie LOC, waarmee ze aangeven dat de kwaliteit van zorg door de bezuiniging achteruit zal gaan. Ook de vereniging voor specialisten ouderengeneeskunde, Verenso, schaart zich achter het protest van ActiZ. ‘Het is noodzakelijk dat patiënten de juiste (medische en verpleegkundige) zorg krijgen, ongeacht waar zij verblijven. Dit kan alleen als de zorg thuis goed geregeld is: er moeten voldoende wijkverpleegkundigen zijn en als de medische zorg te complex wordt, moet de huisarts terug kunnen vallen op een specialist ouderengeneeskunde.’ 

Sorry, the comment form is closed at this time.