070 357 0800

VOG verklaring stagiaire en vakantiekracht

Zorgaanbieders binnen de Wet langdurige zorg zijn verplicht om een verklaring omtrent gedrag (VOG-verklaring) in hun bezit te hebben van nieuw personeel. Deze verplichting geldt voor alle medewerkers die zorg verlenen aan cliënten, of die anderszins beroepsmatig met cliënten in contact kunnen komen. Deze verplichting geldt ook voor uitzendkrachten, gedetacheerden en ZZP-ers. En zelfs van stagiaires en vakantiekrachten, voor zover deze cliëntcontacten hebben, moet de werkgever in bezit zijn van een VOG.

Sorry, the comment form is closed at this time.