070 357 0800

Voorbereiding nieuwe releases iWlz, iWmo en iJw begonnen

Op 8 maart 2016 is men begonnen met de voorbereiding voor de nieuwe iStandaarden-releases. Deze voorbereidingen zijn van start gegaan met het bijeenkomen van de Referentiegroep iWlz. De verwachting is dat op 1 juni 2016 de conceptspecificaties voor de nieuwe releases van iWlz, iWmo en iJw gepubliceerd kunnen worden.

De referentiegroepen van de iWlz en die van de iWmo/iJw zullen in eerste instantie afzonderlijk van elkaar de inhoud afstemmen. Later in het proces zal men integraal gaan overleggen. Bij deze integrale overleggen zullen vertegenwoordigers vanuit het complete werkveld tegelijk aanwezig zijn: zorgkantoren, zorgaanbieders, gemeenten, CIZ, CAK, VWS, NzA, Vektis, ISD van VNG, SVB en ZN.

De Referentiegroep iWlz komt op 22 maart 2016 weer bij elkaar. Voor de referentiegroep iWmo/iJw zal dit op 24 maart 2016 zijn. Op maandag 11 april 2016 zal het afsluitende, integrale referentiegroepoverleg plaatsvinden waar deelnemers domeinoverstijgende onderwerpen van de drie iStandaarden bezien.

In april en mei gaan technische referentiegroepen de resultaten van de bijeenkomst vertalen naar techniek. Met het aanvangen van de eerste sessies begin maart is dus de eerst stap gezet richting een nieuwe landelijke standaard die domeinoverstijgend moet gaan werken.

Sorry, the comment form is closed at this time.