070 357 0800

Voordeelregel vervallen

Voor het berekenen van de belasting van incidentele beloningen geldt het bijzonder tarief van de loonheffingstabel. Tot eind 2015 was het ook toegestaan om de incidentele beloning bij het salaris op te tellen en over het totale bedrag de maandtabel (of 4-wekentabel) toe te passen. In voorkomende gevallen kon deze tweede berekening leiden tot een lager bedrag aan loonheffingen. In de loonbelasting werd dit aangeduid met de term ‘voordeelregel’. Echter in de praktijk werd dit voordeel vaak weer teniet gedaan in de inkomstenbelasting, zodat het genoten voordeel weer moest worden terugbetaald. Om het laatste te voorkomen, is met ingang van 2016 de voordeelregel afgeschaft. Incidentele beloningen zoals vakantiegeld en eindejaarsuitkering zullen vanaf nu altijd tegen de tabel bijzondere beloningen worden belast.

Sorry, the comment form is closed at this time.