070 357 0800

Verzorging, Verpleging en Thuiszorg

null

Verbeteren op thema’s als cliëntgerichtheid, zelfstandigheid en zeggenschap in het werk, leiderschap, efficiëntie en inzetbaarheid van medewerkers.

Het aantal aanbieders van verpleeg- en verzorgshuizen daalt terwijl het aantal thuiszorgorganisaties stijgt. Niet alleen onderstreept dit de nog steeds doorgaande trend van fusies en overnames. Het bevestigt ook dat de extramuralisering binnen onze sector beklijft.

Zeker nu ook per 1 januari 2017 de kanteling van de werktijden vanuit de cao een feit is, zien we steeds meer dat het verschil in plannen en werken binnen de muren en buiten de muren vervaagt.

Traditioneel roosteren bestaat straks niet meer. De vragen van de cliënt zijn bepalend. Zorgvraaggestuurd roosteren, noemen wij dat.

Kanteling van de werktijden

Het proces:

  • De werkgever bepaalt waar de organisatie nu staat en vertaalt strategie en beleid naar de koers voor zeggenschap over werktijden.
  • Na de onderhandelingen met de OR/PVT volgt een kader. Dit kader wordt voorgelegd aan de werknemersorganisaties en de OR/PVT toetst het kader bij de medewerkers.
  • Het kader wordt verder uitgewerkt in passende roostertechnieken, systemen, werkwijzen en vaardigheden Hierna wordt het geïmplementeerd.

 

Klinkt simpel. Maar dat is het natuurlijk niet. Hoe ver ben jij al?

  • HR
  • Planning
  • Salaris

Meer hulp bij:

  • Dossier ORT
  • Teamregie en Zelfregie
  • Verzuim

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief