070 357 0800

Welzijn

null
Armoedebestrijding, sociaal werk, onderwijs, eenzaamheid, immigratie: ga er maar aan staan. Tijd voor vereenvoudiging van de administratie.

De kwaliteit van bestaan van de cliënt staat centraal. En die kwaliteit is voor een groot deel gebaseerd op de relatie tussen de cliënt en de professional.

De professional wil gewoon goede zorg leveren en zonder gehinderd te worden door administratieve rompslomp. Tegelijk moet die administratieve rompslomp wel van kwaliteit zijn.

Om deze tegenstelling aan te pakken, moeten de processen rondom de professional makkelijk en goed vorm gegeven zijn. Selfservice en zelfsturende teams zijn daarbij kernwoorden. En dat alles vanuit de zorgvraag van de cliënt. Want daar gaat het uiteindelijk om.

Het kabinet oproepen tot vermindering van de regeldruk en de administratieve lasten is al gedaan. Nu is het aan ons: zelf kunnen we ook veel doen.

Bijvoorbeeld door de papierstroom van declaraties, verlofaanvragen en roosterwijzigingen te vervangen door slim automatiseren. Of door de Wet Verbetering Poortwachter innovatief te ondersteunen.

Wat bij al deze slimme en innovatieve oplossingen voorop moet staan, blijft natuurlijk de relatie tussen de cliënt en de professional. En een stevige grip op kwaliteit en levering van zorg.

Het kabinet oproepen tot vermindering van de regeldruk en de administratieve lasten is al gedaan.

Maar zelf kunnen we ook veel doen.

Bijvoorbeeld door de papierstroom van declaraties, verlofaanvragen en roosterwijzigingen te vervangen door slim automatiseren.

Bijvoorbeeld door ook het ondersteunen van de Wet Verbetering Poortwachter innovatief te ondersteunen.

Wat bij al deze slimme en innovatieve oplossingen voorop moet staan blijft natuurlijk de relatie tussen de cliënt en de professional, terwijl de organisatie grip blijft houden op de kwaliteit en de levering van zorg.

  • HR
  • Planning
  • Salaris

Meer hulp bij:

  • Personeelsmanagement
  • Selfservice
  • Individueel Keuzebudget

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief