070 357 0800

Werkbonus 2016

De werkbonus is een belastingkorting voor oudere werknemers met een laag inkomen. De werkbonus wordt afgebouwd door de beginleeftijd elk jaar met één jaar te verhogen. Voor 2015 was dit 61 jaar, voor 2016 is dit 62 jaar.

Voor 2016 zijn de voorwaarden voor de werkbonus:

  • De werknemer is geboren in 1953 of 1954.
  • De werknemer heeft in 2016 een arbeidsinkomen van meer dan € 17.327 en niet meer dan € 33.694.

De leeftijd van 62 jaar staat in de Wet LB art. 22.  Op grond van deze bepaling geldt het volgende:

  • Geboren in 1951. De werknemer komt in 2016 niet in aanmerking voor de werkbonus.
  • Geboren in 1952. De werknemer komt in 2016 wel in aanmerking voor de werkbonus.
  • Geboren in 1953. De werknemer komt in 2016 wel in aanmerking voor de werkbonus.

Geboren in 1954. De werknemer komt in 2016 niet in aanmerking voor de werkbonus.

Sorry, the comment form is closed at this time.