070 357 0800

Wijziging belastingtabellen per april 2016

Tijdens de behandeling van het Belastingplan 2016 in de Eerste Kamer zijn nog enkele aanpassingen gemaakt in de belastingtarieven. De Belastingdienst is niet in staat geweest om deze wijzigingen al per 1 januari in de tabellen te verwerken. Het gevolg is dat in de eerste maanden van 2016 in sommige gevallen 0,2% te weinig belasting wordt ingehouden.

De nieuwe rekenregels gaan in de loop van 2016 komen, waarschijnlijk per 1 april. In de nieuwe tabellen zal een inhaal worden verwerkt voor de te lage loonheffing in de eerste maanden van 2016. En voor zover de verrekening niet volledig is, wordt het verschil alsnog bij de aangifte inkomstenbelasting over 2016 vereffend.

Werkgevers mogen niet zelf anticiperen op de hogere tarieven door in de eerste maanden meer belasting in te houden. De tabellen zoals deze door de Belastingdienst zijn gepubliceerd zijn leidend en moeten ongewijzigd worden toegepast. Alleen als de werknemer daar om verzoekt mag de werkgever méér belasting inhouden.

Sorry, the comment form is closed at this time.