070 357 0800

Per 30 augustus is het rekeningnummer van SDB Groep B.V. en Ayton B.V. gewijzigd.

Vanaf 30 augustus heeft SDB Groep B.V. en Ayton B.V. een nieuwe bank, namelijk ING. Al onze klanten zijn hierover, per brief, geïnformeerd.

Omdat een bankwijziging een fraudegevoelig onderwerp is, is het altijd verstandig om voorzichtig te zijn met het veranderen van een rekeningnummer voordat u een factuur betaalt. Ons nieuwe rekeningnummer staat op onze factuur. Natuurlijk kunt u met vragen terecht bij uw contactpersonen van SDB Ayton of u kunt contact opnemen met de financiële administratie, te bereiken via ons algemene nummer 070-3570800 of via e-mailadres: debiteuren@sdbayton.nl

Sorry, the comment form is closed at this time.