070 357 0800

WMO budget overschotten

Negen op de tien gemeenten hielden geld over op het gebied van dagbesteding, begeleiding en ondersteuning. En zes op de tien gemeenten hadden eind vorig jaar nog geld op de plank liggen voor huishoudelijke hulp.

Overschotten
Ruim de helft van de aan de enquête deelnemende gemeenten had op de post Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) zelfs een overschot van 15 procent of meer. Voor alle gemeenten samen zou dat neerkomen op een bedrag van minstens 310 miljoen euro.

De gemeenten denken voor dit jaar geld over te houden, doordat ze vorig jaar op de diverse posten hebben bezuinigd en strenger waren met inkopen.

Budget oormerken
Patiëntenfederatie NPCF dringt erop aan om vast te leggen waar het Wmo-budget aan wordt besteed. ,,We willen dat elke euro die bestemd is voor hulp en ondersteuning, ook daadwerkelijk bij mensen terechtkomt. Daarom moet dat geld geoormerkt worden, zodat het geen andere bestemming kan krijgen”, aldus directeur Dianda Veldman.

Toekomstige Wmo-uitgaven
Voor dit jaar verwacht ruim de helft van de gemeenten opnieuw overschotten op de Wmo-uitgaven. Staatssecretaris van Rijn (Volksgezondheid) vindt dat gemeenten die veel minder uitgeven dan vooraf ingeschat, ‘bij zichzelf te rade moeten gaan’ . ,,Te zuinig is natuurlijk nooit goed”, zegt Van Rijn. ,,In de aanloop naar het nieuwe zorgstelsel was er vrees dat er te weinig geld naar gemeenten zou gaan. Kennelijk is dat dus niet het geval. Dat er bij gemeenten geld op de plank blijft liggen, vind hij een te snelle conclusie.

Gebrek aan expertise
Een woordvoerder van Ieder(in), een belangenbehartiger van mensen met een beperking of chronische ziekte, vindt dat gemeenten zich ten onrechte op de borst kloppen. ,,Het is een rare situatie als gemeenten doen alsof ze goed bezig zijn omdat er geld over is, terwijl veel mensen aangeven dat de Wmo nog niet goed geregeld is.

Ze stelt dat er structureel iets mis is met het zorgbudget van de gemeenten en is bang dat er nog meer bezuinigd gaat worden. ,,Het geld blijft niet over omdat het niet nodig is, het blijft over door verkeerde zuinigheid en een gebrek aan expertise bij de gemeenten. Dit gaat desastreuze gevolgen hebben”.

Lees verder

Sorry, the comment form is closed at this time.