070 357 0800

Zelfroosteren

null
Regie voor de medewerker, aansluiting zorgvraag en arbeidsaanbod, verhogen van de flexibiliteit.

Er zijn veel definities van zelfroosteren, en er zijn veel interpretaties van wat dit nu eigenlijk betekent voor een organisatie.

Veel van deze beschrijvingen gaan uit van een ideale situatie: een organisatie waarin geen planner meer nodig is. De medewerker regelt zelf zijn beschikbaarheid en inzetbaarheid en controleert zelf de uiteindelijke afrekening via declaraties en de loonstrook.

In de praktijk komt deze ideale situatie echter niet voor. Veelal bestaat zelfroosteren in de praktijk uit een mengvorm van veel invloed door de medewerker, in combinatie met een centrale sturende en controlerende taak door bijvoorbeeld een planner of roosteraar.

Dit wordt gedaan omdat medewerkers vaak moeilijker kunnen inschatten wat de kosten zijn van hun inzet, en omdat zij minder overzicht hebben in de totale (benodigde) zorginzet ten opzichte van de zorgvraag.

Specialistische software kan wel helpen om deze informatie dichterbij de medewerker te brengen, maar in de praktijk bestaat er toch nog behoefte om de inzet van personeel te spiegelen aan de bedrijfsdoelstellingen en aan de omgevingsvariabelen.

Zaken die hierbij een rol spelen zijn een inrichting van een puntensysteem dat een ‘eerlijke verdeling’ in de werklasten moet garanderen, de arbeidstijdenwet en de behoefte aan strategische HRM.

null

Gerelateerde oplossingen

Meld je aan voor de digitale nieuwsbrief