070 357 0800

ZW-INDICATIE AOW GERECHTIGDEN

Zolang een AOW gerechtigde blijft werken, moet met ingang van 2016 in de maandelijkse belastingaangifte worden vermeld dat de werknemer verzekerd is voor de Ziektewet. De bepaling geldt voor alle werknemers in de AOW-leeftijd die loon uit tegenwoordige dienstbetrekking genieten. Dus voor zowel de doorwerkers als voor personen die dan pas in dienst treden. Voor deze werknemers hoeft overigens geen premie Ziektewet te worden betaald. Dit laatste wordt automatisch in SDB*Salaris geregeld.

Vanaf 2016 geldt dat AOW-gerechtigden verzekerd zijn voor de ZW (tezamen met de ZVW). De andere werknemersverzekeringen zijn niet van toepassing. In de jaarovergang naar 2016 wordt bij alle werknemers in de AOW-leeftijd de code Ziektewet aangezet in SDB*Salaris. Daarmee wordt voldaan aan de vereiste registratie van de Belastingdienst. Bij SDB*HRM gebeurt dit niet automatisch (omdat het wordt aangestuurd met looncodes). Gebruikers van SDB*HRM die de toepassing van de werknemersverzekeringen aansturen met behulp van looncodes, zullen zelf bij deze AOW-gerechtigden de looncode m.b.t. de Ziektewet moeten opgeven.

Werknemers in de AOW-leeftijd en van wie de arbeidsovereenkomst eindigt tijdens ziekte, maar voordat de duur van dertien weken is verstreken, hebben op basis van de Ziektewet recht op een uitkering tot het moment waarop zij dertien weken ziek zijn. De Ziektewetuitkering wordt door de eigenrisicodrager zelf betaald en in het geval van een niet-eigenrisicodrager door het UWV. De uitkering van het UWV wordt op de werkgever verhaald omdat voor deze uitkering geen premie is betaald.

Sorry, the comment form is closed at this time.