070 357 0800

ZZP en VPT tarieven 2017 en 2018 opgehoogd voor kwaliteit verpleeghuizen

Afgelopen week heeft de NZa de aangepaste ZZP en VPT-tarieven voor 2017 en 2018 gepubliceerd. Het gaat om structureel € 100 miljoen vanaf 2017 en nog eens structureel € 335 miljoen vanaf 2018.

Ophoging tarieven 2017 in herschikking

Op verzoek van het ministerie van VWS wordt het bedrag van € 100 miljoen verwerkt in de tarieven voor de prestaties verpleging en verzorging (V&V) ZZP en VPT 4 t/m 10. Zorgverzekeraar Nederland heeft laten weten dat de zorgkantoren, de in 2017 opgehoogde tarieven V&V, opnemen in de herschikking 2017. Deze nieuwe tarieven komen voort uit het extra bedrag van € 100 miljoen dat VWS voor 2017 beschikbaar heeft gesteld voor het kwaliteitskader verpleeghuiszorg.
De zorgkantoren verwerken de nieuwe tarieven in de herschikking, zodat op deze wijze de juiste definitieve productieafspraken voor 2017 worden gemaakt. De nieuwe tarieven worden met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 verwerkt, nadat er een beschikking is afgegeven. Deze definitieve zorgafspraken tussen het zorgkantoor en de zorgaanbieders moeten uiterlijk 31 oktober 2017 bij de NZa zijn ingediend. Op verzoek van Actiz heeft de NZa een overzicht met de onderbouwing van de nieuwe tarieven gemaakt.

Tarieven 2018  / Wlz inkoop 2018

Ook voor 2018 heeft de NZa de tarieven V&V ZZP en VPT 4 t/m 10 opgehoogd met € 335 miljoen voor de implementatie van het kwaliteitskader. Wat voor impact dit op de Wlz inkoop 2018 zal hebben is nog niet helemaal duidelijk. Hierover moet nog landelijk overleg plaatsvinden.

Zorgkantoor informeert zorgaanbieders

Het zorgkantoor zal de zorgaanbieders binnen hun regio informeren via de website en/of per mail, over wat de verwerking van de tarieven betekent voor het declaratieverkeer.

Sorry, the comment form is closed at this time.